Служба по трудова медицина „Илимед“ЕООД

Добавено от Трудова Медицина

1 мнение

Категории: Здравеопазване, Консултанти

Пиши на автор Обява

Запитване

Попълнете формата отдолу и изпратете съобщение на собственика на обявата.


Основните функции на службaтa по трудова медицина:
Да идентифицират и да дават преценка за рисковете, които могат да увредят здравето на работещите;
Да дават съвети в областта на здравето, безопасността и хигиената на труда, както и по отношение на индивидуалните и колективните предпазни средства;
Да наблюдават здравето на работниците във връзка с извършваната от тях работа (предварителни и периодични медицински прегледи, наблюдение на рисковитв групи);
Да организират предоставянето на първа помощ и на спешни грижи в случаи на внезапно заболяване, злополука или авария, възникнали на територията на предприятието (отнася се за медицинските специалисти от самостоятелните служби по трудова медицина);
Да участват в анализа на трудовите злополуки и професионалните болести.
Службата по трудова медицина консултира и подпомага работодателите, комитетите и групите по условия на труд в планирането, организирането и изпълнението на задълженията му по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за укрепване здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа. Тя съветва и консултира работодателя чрез:

Участие в разработването и включването на програми за здравословни и безопасни условия на труд в цялостната политка на управление на предприятието;
Разработване на мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа;
Наблюдение на здравословното състояние на работниците и анализирането му във връзка с извършваната работа;
Обучение на работници, служители и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето при работа, оказване на първа помощ.

27.12.2016

Коректно и професионално отношение!

Добави мнение

Моля влезте в профила си или се регистрирайте, за да оставите мнение за тази фирма.

Vantage Theme – Powered by WordPress.
Към лентата с инструменти